Úřední deska

Informace o prodeji pozemku

Vyvěšeno: od 16. 5. 2024 do 31. 5. 2024

Informace o prodeji pozemku p. č. 698/2 ostatní plocha -  jiná plocha

Název dokumentu Formát Velikost

Informace o prodeji pozemku obce

Vyvěšeno: od 16. 5. 2024 do 31. 5. 2024

Informace o prodeji části pozemku  p. č. 2635

Název dokumentu Formát Velikost

Informace o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí

Vyvěšeno: od 15. 5. 2024 do 30. 5. 2024

Informace o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. a 8. června 2024.

Název dokumentu Formát Velikost

Mikroregion Litomyšlsko

Vyvěšeno: od 13. 5. 2024 do 28. 5. 2024

Návrh závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Litomyšlsko za rok 2023
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023
Pozgvánka na valnou hromadu svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko

Název dokumentu Formát Velikost

VHOS a.s. - porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné za kalendářní rok 2023

Vyvěšeno: od 7. 5. 2024 do 22. 5. 2024

 porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce

Název dokumentu Formát Velikost

Informace o pronájmu nemovitostí

Vyvěšeno: od 6. 5. 2024 do 21. 5. 2024

Informace o pronájmu nemovitostí  areál koupaliště na období od 4.6.2024 do 30.9.2024

Název dokumentu Formát Velikost

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro stočné

Vyvěšeno: od 29. 4. 2024 do 31. 5. 2024

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro stočné

Název dokumentu Formát Velikost

Finanční úřad pro Pardubický kraj

Vyvěšeno: od 29. 4. 2024 do 31. 5. 2024

Finanční úřad pro Pardubický kraj  - informace o zpřístupnění k nahlédnutí hromadných předpisných seznamů pro daňové subjekty nepřihlášené k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictví SIPO 

Název dokumentu Formát Velikost

Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků

Vyvěšeno: od 23. 4. 2024 do 8. 6. 2024

Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrskův obci Dolní Újezd pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. a 8. června 2024.

Název dokumentu Formát Velikost

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Vyvěšeno: od 8. 4. 2024 do 7. 6. 2024

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu, konané ve dnech 7. a 8. června 2024

Název dokumentu Formát Velikost

Závěrečný účet obce Dolní Újezd za rok 2023

Vyvěšeno: od 19. 3. 2024 do 30. 6. 2025

Oznámení

             Podle ustanovení §17 odst. 8  zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, zveřejňuje Obec Dolní Újezd od  19.3.2024  do schválení závěrečného účtu obce za rok 2024  schválený Závěrečný účet obce za rok 2023 společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Újezd za rok 2023.  Tyto dokumenty byly schváleny usnesením Zastupitelstva obce Dolní Újezd č. - 8/6/2024 dne 18.3.2024.

Listinná podoba závěrečného účtu je k dispozici v kanceláři obecního úřadu.

                                                                             Miloš Vrabec, starosta obce

Název dokumentu Formát Velikost

Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 27/2023/RO

Vyvěšeno: od 2. 10. 2023 do 2. 10. 2026

Příjemce Klub oživení historie Mikroregionu

Příspěvek ve výši 5.000,- Kč na činnost spolku a provoz Regionálního muzea vesnice

Název dokumentu Formát Velikost

Svazek obcí Vodovody Poličsko

Vyvěšeno: od 25. 8. 2023 do 25. 8. 2024

Svazek obcí zveřejňuje Schválený rozpočet na rok 2023, Střednědobý výhled rozpočtu, Rozpočtová opatření za rok 2023, Závěrečný účet za rok 2022, na svých internetových stránkách  http://www.vodovodypolicsko.cz/dokumenty  v elektronické podobě.
Nahlédnout do listinné podoby je možné na obecních úřadech členských obcí nebo v sídle svazku Město Polička, Palackého náměstí 160, Polička. 

Název dokumentu Formát Velikost

Svazek obcí KRAJ SMETANY A MARTINŮ

Vyvěšeno: od 23. 8. 2023 do 23. 8. 2024

 

Svazek obcí zveřejňuje Schválený rozpočet na rok 2023, rozpočtová opatření za rok 2023, Závěrečný účet za rok 2022, Střednědobý výhled rozpočtu na svých internetových stránkách www.regionsm.cz v elektronické podobě.
Nahlédnout do listinné podoby je možné v sídle svazku Palackého náměstí 160, Polička nebo na obecních úřadech členských obcí.

Název dokumentu Formát Velikost