Fotografie 2015

Hasičská soutěž Pohodlí 17.10.2015
Podzimní kolo soutěže Plamen se uskutečnilo 17.10.2015 na Pohodlí. Naši mladí hasiči bojovali v týmové soutěži v kategorii starších žáků a v jednotlivcích v kategorii dorostu.

http://obec2013.rajce.idnes.cz/Hasicska_soutez_Pohodli_17.10.2015/ (externí odkaz) (nové okno)


42. mistrovství ČR v orbě

Jak dopadlo:
Připomenutí 335. výročí selských bouří na litomyšlsku
42. ročník Mistrovství České republiky v orbě
13. ročník Mistrovství České republiky v orbě koňmi
5. ročník Mistrovství České republiky v orbě historickou technikou

VÝBORNĚ... Počasí nám přálo. Bez problémů jsme postavili bránu borců a připoměli si 335. let od průběhu selských bouří na litomyšlsku. Naše rodná hrouda zase nebyla tak tvrdá, takže se orat dalo. Vše dle harmonogramu jsme stihli.
Nezbývá než poděkovat:
- spolku pro orbu, že si vybral pro pořádání naši obec a akci zastřešil
- ZD Dolní Újezd za nadstandardní pomoc a reprezentaci obce
- zastupitelům obce a zaměstnancům obce za pomoc při plnění pořadatelských činností a reprezentaci 
  obce
- SZTŠ Litomyšl za pomoc s pořádáním akce
- SANu Sebranice za předvedení historické sklizně obilí
- dechové hudbě Dolnovanka za celodenní hraní
- našim spolkům, soukromým zemědělcům a dalším dobrovolníkům za reprezentaci obce a pomoc s pořádáním.
 

http://obec2013.rajce.idnes.cz/42._mistrovstvi_CR_v_orbe_9._-_10.10.2015_-_foto_Miroslav_Zdara/ (externí odkaz) (nové okno)

http://obec2013.rajce.idnes.cz/42._mistrovstvi_CR_v_orbe_-_foto_Iveta_Nadvornikova/ (externí odkaz) (nové okno)

http://obec2013.rajce.idnes.cz/42._mistrovstvi_CR_v_orbe_-_foto_Jan_Svec/ (externí odkaz) (nové okno)

http://obec2013.rajce.idnes.cz/42._mistrovstvi_CR_v_orbe_-_foto_Orlicky_denik/ (externí odkaz) (nové okno)

http://obec2013.rajce.idnes.cz/42._mistrovstvi_CR_v_orbe_-_foto_SZTS_Litomysl/ (externí odkaz) (nové okno)


PROMENÁDA ZUŠ "SLAVNOST BABÍHO LÉTA" 20.9.2015.
Odložená promenáda základní umělecké školy se povedla a ukázala, že naše ZUŠka se umí bavit, umí udělat legraci, umí krásně hrát, zpívat i tancovat a hlavně má dobré nápady. Děkujeme a přejeme ať ji to vydrží

http://obec2013.rajce.idnes.cz/Promenada_ZUS_Dolni_Ujezd_20.9.2015/ (externí odkaz) (nové okno)


TJ Sokol Dolní Újezd - Můj první gól -  nábor nových sportovců 16.9.2015, kterého se zúčastnily školky z okolních obcí a děti z prvního stupně základní školy-.

http://obec2013.rajce.idnes.cz/TJ_Sokol_Dolni_Ujezd_-_Muj_prvni_gol_-_nabor_16.9.2015/ (externí odkaz) (nové okno)


Svěcení skautského praporu 20.9.2015

Slavnostní žehnání historicky prvního střediskového praporu proběhlo 20.9.2015 u příležitosti 25. výročí založení skautského střediska v Dolním Újezdě. Otec biskup Mons. Josef Kajnek požehnal nejen praporu, ale také celému skautskému středisku. Děkujeme za 25 leté působení skauta a gratulujeme ke krásnému praporu (foto J. Sedliský).

http://obec2013.rajce.idnes.cz/Sveceni_skautskeho_praporu_20.9.2015/ (externí odkaz) (nové okno)


Hry bez katastru, ale zato v tropech!

Tak to tu ještě nebylo. Soutěžili jsme už za všelijakého počasí, v chumelenici, za deště, za mrazu, ale v tropických téměř 38 stupních (ve stínu) to tedy ještě ne. A tak trefnější otázka na začátku soutěže určitě byla ta: „ Kdo přežije?“ než  „Kdo zvítězí?“. Nakonec přežili všichni a vyhráli ti, kdo se zúčastnili naší soutěže poprvé. A tak to asi má být. Vždyť stále ještě platí to trochu otřepané: „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se“. Žhavou, ale i přesto skvělou atmosféru sobotního soutěžení, vám přiblíží  fotografie z  akce.

http://obec2013.rajce.idnes.cz/Hry_bez_katastru_Dolni_Ujezd_8.8.2015/ (externí odkaz) (nové okno)


130. výročí založení hasičského sboru
Tak máme za sebou další výročí a další oslavu. Hasičské kulatiny se nesly v duchu oslav důstojného stáří, ale byly i odpolednem příjemných zážitků a večerem bujaré zábavy. Byly to zkrátka oslavy se vším všudy a snad si při nich všichni zúčastnění přišli na své. Těm, kteří se nezúčastnili, přibližujeme a těm, kteří to zažili  připomínáme atmosféru, která při oslavách vládla.

http://obec2013.rajce.idnes.cz/130._vyroci_zalozeni_sboru/ (externí odkaz) (nové okno)


Tábor Sluníčko 2015
V Dolním Újezdě proběhl ve dnech od 29.6. do 10.7. 2015 příměstský tábor. Zúčastnilo se ho celkem 25 chlapců a děvčat. Děti  dováděly na koupališti, sportovaly a závodily na hřišti i v tělocvičně,  vyráběly barevné motýlky a malovaly sluníčka. Svůj orientační a pozorovací smysl si procvičily při hře šípkovaná , během které plnily  různé úkoly z oblasti hudební, přírodovědné, taneční a sportovní. Zpestřením tábora byly celodenní výlety na Budislav přes Toulovcovy maštale a do Jiříkova přes les Polom . Cestou si děti hrály v lese různé hry, stavěly domečky z mechu  a na závěr si opekly vuřty. V Litomyšli  jsme navštívili Regionální muzeum,  kde jsme viděli  krásné výrobky ze stavebnice Merkur. Děti si také samy vyráběly   ze součástek hezké  modely. Ochutnaly zmrzlinu a vyhrály si na dětském hřišti u řeky Loučné. Velmi  je bavilo i pečení čokoládového piškotu a muffin , které si snědly. Rádi bychom poděkovali panu Jarmerovi za velmi chutné obědy s možností přídavku. Tábor se dětem i nám líbil.
J.Sedliská, L.Stráníková, J.Jarešová

http://obec2013.rajce.idnes.cz/Tabor_Slunicko_2015/ (externí odkaz) (nové okno)


Grilovačka a triatlon 2015
Pátý ročník sportovního odpoledne pořádaný  TJ SOKOL Dolní Újezd s opět vydařil a ani nestálost počasí neodradila sportovce, grilovače a diváky od sportovního, kuchařského a diváckého klání. Děkujeme za hezky prožité soutěžní odpoledne zakončené odlehčenou pohádkou na DOBROU NOC.

http://obec2013.rajce.idnes.cz/Grilovacka%2C_triatlon_2015/ (externí odkaz) (nové okno)


230 let od založení Jiříkova
Připomenutí a oslava 230 LET OD ZALOŽENÍ JIŘÍKOVA se povedly. Sboru dobrovolných hasičů Jiříkov a Václavky a občanům místní části Jiříkov patří poděkování za organizaci a přípravu slavnosti. Děkujeme a těšíme se na další kulatá výročí.

http://obec2013.rajce.idnes.cz/230_let_Jirikova/ (externí odkaz) (nové okno)


1. otevřené Krajské mistrovství Pardubického kraje v orbě
Krásné počasí, dobrá soutěžní atmosféra a chuť organizátorů zahájila historicky 1. otevřené Krajské mistrovství Pardubického kraje v orbě. Byla to generálka na 42. mistrovství České republiky v orbě 2015, které se uskuteční v Dolním Újezdě na podzim 10.10.2015. Určitě se přijďte podívat (ochutnávku fotografií, jak to vypadá Vám připravili Iveta Nádvorníková a Stanislav Hladík).

http://obec2013.rajce.idnes.cz/1._otevrene_krajske_mistrovstvi_Pardubickeho_kraje_v_orbe_26.6.2015/ (externí odkaz) (nové okno)


PODVEČER S DECHOVOU HUDBOU (Dolnovanka u DPS) - Hezké počasí, příjemná atmosféra a premiéra polky s tématikou Dolního Újezda byly hlavní taháky nedělního podvečera.

http://obec2013.rajce.idnes.cz/Podvecer_s_Dolnovankou_7.6.2015/ (externí odkaz) (nové okno)


DOLNOÚJEZDSKÝ POHÁR - další ukázka nadšení a výkonu našich hasičů a hasiček. Podívejte se na fotky.

http://obec2013.rajce.idnes.cz/Dolnoujezdsky_pohar_6.6.2015/ (externí odkaz) (nové okno)


Dětský den - naše kulturní komise pořádala netradičně (v pravěku) již tradiční DĚTSKÝ DEN a že to bylo vydařené odpoledne a taškařice se můžete podívat na fotografiích. Kulturní komisi děkujeme za přípravu a skvělou atmosféru.

http://obec2013.rajce.idnes.cz/Detsky_den_31.5.2015/ (externí odkaz) (nové okno)


K 25. výročí obnovení činnosti skautu v Dolním Újezdě byl zasazen strom - 24.4.2015

http://obec2013.rajce.idnes.cz/Skauti_-_sazeni_stromu_24.4.2015/ (externí odkaz) (nové okno)


Hlídání  a kácení máje 30.5.2015
První týden hlídali májku naši hasiči a bez problému ji uhlídali. Bylo to takové sousedské hlídání, kdy se u máje každý večer scházelo hodně lidí a besedovali.
Druhý týden se hlídání chopili naši skauti a také májku bez problémů uhlídali. Jak je patrno z vystavených fotek skauti hlídali napříč věkovými kategoriemi.
Třetí týden se hlídání chopili naši sokolíci posílení čarodějkami od Urbánků a májka stále stála. Poslední čtvrtý týden se hlídání chopili zástupci ostatních spolků a jejich pomocníci a také májku uhlídali.
Po měsíci vytrvalého hlídání, setkávání se, besedování, opékání buřtů, masa a jiných pochutin, pití nápojů všeho druhu přišel den, kdy jsme si sami MÁJ pokáceli. Byl to krásný pocit, následovalo promítnutí videa o stavbě májky a dále promítání celovečerního filmu. Oslavy probíhaly do pozdních ranních hodin.

Všem, kdo se na hlídání májky podíleli děkujeme a doufáme, že jste si všichni hlídání užili. Poděkování patří také Pardubickému kraji, který tuto akci finančně podpořil.

http://obec2013.rajce.idnes.cz/Fotografie_z_hlidani_maje_2015/ (externí odkaz) (nové okno)

http://obec2013.rajce.idnes.cz/Kaceni_Maje_30.5.2015/ (externí odkaz) (nové okno)


Výlet 5.5.2015 - Veliny, Dříteč, Pardubice - závodiště, Kunětická hora

,http://Výlet 5.5.2015 - Veliny, Dříteč, Pardubice, Kunětická hora (externí odkaz) (nové okno)


Vladimír Klusoň zahájil 1.5.2015 dvoudenní dolnoújezdské slavnosti "STAVĚNÍ MÁJE 2015". V pátek k nám přiletěli "Lidé v balónech" z Němčic a bylo to představení vskutku povedené. Posuďte sami z fotografií.

http://obec2013.rajce.idnes.cz/Divadlo_1.5.2015_Lide_v_balonech/ (externí odkaz) (nové okno)

2.5.2015 pokračuje 2 dnem dolnoújezdské "STAVĚNÍ MÁJE 2015". Máj je postavena, vše vypito a snědeno, program odprezentován. Nezbývá než poděkovat všem, kteří se na přípravách a samotné akci podíleli. Poděkování zaslouží, organizátoři z D.U.S.T., zaměstnanci obce a další členové z řad jednotlivých spolků a našich občanů. Zvláštní poděkování patří našim hasičům, kteří pomáhali ve vysokém počtu a též zapůjčili techniku a další pomůcky. PŘEJME SI, ABY NAŠE MÁJ RUDOLF (RBR) S NÁMI VYDRŽELA AŽ DO 31.5.2015, KDY JI SAMI POKÁCÍME.

http://obec2013.rajce.idnes.cz/Staveni_maje_2.5.2015/ (externí odkaz) (nové okno)


Velikonoční jarmark 2015
http://obec2013.rajce.idnes.cz/Velikonocni_jarmark_2015/ (externí odkaz) (nové okno)


Fotografie z masopustu vč. Masopustních obecních novin 2015

/http://obec2013.rajce.idnes.cz/Masopust_Dolni_Ujezd_28.2.2015/ (externí odkaz) (nové okno)