Základní škola a mateřská škola Dolní Újezd

Ředitel: Mgr. Jan Sigl    mob. 725 962 426
Zástupce ředitele pro základní školu : Mgr. Marie Andrlová  mob. 725 771 883
Zástupkyně ředitele pro mateřskou školu: Pavlína Bisová mob. 725 588 793


Adresa: 569 61 Dolní Újezd 342

Telefon: ředitelna 461 632 816
              školní jídelna 461 631 115
              mateřská škola 461 631 202


E-mail:   skola@zsdu.cz


Web.:     http://www.zsdu.cz/
               https://www.msklicek.eu/


Základní škola a mateřská škola Dolní Újezd  je příspěvková organizace Obce Dolní Újezd, která vznikla 1.1.2020 sloučením základní školy a mateřské školy.