Český svaz chovatelů základní organizace Dolní Újezd

Složení výboru základní organizace - ČSCH Dolní Újezd

  • Předseda: Jaroslav Zavoral, Dolní Újezd 506, 569 61
  • Jednatel: Mgr. Petr Čermák, Desná 110, 570 01
  • Hospodář: Zdeněk Pohorský, Dolní Újezd 180, 569 61
  • Pokladník: Ing. Jaroslav Zavoral, Dolní Újezd 506, 569 61

Z historie chovatelů v Dolním Újezdě

Historie organizace chovatelů v DÚ spadá na začátek čtyřicátých let minulého století. Jako první se v DÚ začali organizovat chovatelé koz. Po chovatelích koz se museli povinně organizovat chovatelé holubů. Chovy holubů byly v té době pod policejním dohledem, aby se někde nechovali holubi poštovní, kteří by mohli být použiti v odboji. Toto bylo asi v r. 1942. Při této příležitosti se začali organizovat i chovatelé králíků, zásluhou několika učitelů a řady zapálených chovatelů. Tito chovatelé také uspořádali první výstavu králíků a holubů na konci září v r. 1944 ve dvoře u Kadleců pod kolnou. 1.1.1945 se konalo ve staré škole první stolní oceňování králíků. Odstěhováním několika chovatelů do pohraničí a přeložením učitelů skončila prakticky dobře započatá práce chovatelů. V DÚ zůstali organizováni jen chovatelé koz. Za dvacet let činnosti dosáhli vynikajících výsledků, měli kolem 50 členů a dva kontrolní obvody – DÚ a Osík. Chovatelé králíků a holubů se od začátku padesátých let začali organizovat v Litomyšli. Postupně začali chovatelé z okolí převažovat a místní se začali spoléhat jen na jejich práci. Na podzim r. 1964 došlo k dohodě asi 30 chovatelů ze zdejšího regionu a založili k 1.1.1965 novou ZO ČSCH Horní Újezd. V Horním Újezdě proto, že v DÚ byla org. speciálně pro chov koz a tehdejší stanovy neumožňovaly dvě org. svazu v jedné obci. Po rozpadu org. chovatelů koz v DÚ a odchodu několika členů z Litomyšle, kde byli organizováni, přesídlila naše organizace z Horního Újezda do DÚ. Od začátku měli pronajatou hospodu U Jirečků.

První výstava byla pořádána na konci srpna r. 1966 na školní zahradě. Zde se pořádaly asi 3 výstavy. Po odkoupení hospody U Jirečků, kde byla polovina propadlá ve prospěch státu, nám v r. 1970 MNV tuto polovinu prodal i s přilehlou obecní zahradou. Na této zahradě byly pořádány také asi 3 výstavy. Asi za pět let nám byla zahrada bez náhrady odebrána a na její části byla postavena prodejna Jednoty, dnes tam je zámečnictví. V dalších letech byly proto pořádány výstavy na Rovince v DÚ, později na H. Újezdě společně s dožínkami JZD. Na výstavách jsme spolupracovali i s okolními organizacemi, zejména s org. z Borové.

Poněvadž výstavy venku jsou závislé na počasí, hledali jsme způsob, jak se s nimi dostat pod střechu. Začali jsme s opravou hospody U Jirečků. Finanční podporu přislíbil Ústřední svaz chovatelů, vydatně pomohl i MNV v DÚ. Tak dnes stojí v DÚ chovatelský areál, jehož součástí je moštárna zahrádkářů. Samozřejmě, že vzhledem k stáří budovy je občas udělat i nějaké nákladnější opravy, s nimiž nám finančně vypomáhá i OÚ v DÚ.

Na závěr nám dovolte všem, kteří se na rozvoji chovatelství v DÚ jakkoliv podíleli, či stále ještě podílejí, za jejich práci poděkovat a popřát mnoho dalších chovatelských úspěchů.

Výbor ZO ČSCH v DÚ

 

VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA 2017

V tradičním termínu jsme uspořádali výstavu drobného zvířectva, kterou nám zpestřila ukázka terarijních zvířat, expozice Anglonubijských koz, prodej suché vazby. Uznání patří místním zahrádkářům, kteří jako každý rok nádherně vyzdobili sál s expozicí holubů a pochlubili se svými výpěstky.

S přípravou výstavy jsme začali již koncem září, protože bylo nutné obeslat chovatele zvířat, zajistit posuzovatele, čestné ceny a v neposlední řadě i sponzory, bez jejichž podpory by nebylo možné výstavu uskutečnit.

Zvířata na výstavu přivezli chovatelé ve čtvrtek, kdy proběhla přejímka zvířat. V pátek dopoledne jsme tak mohli pozvat děti z Mateřské školy a ze Základní školy v Dolním Újezdě. Odpoledne proběhlo posouzení 147 ks králíků, 126 ks drůbeže a 158 ks holubů, posuzovatelé udělili Pohár pro nejlepší zvíře a 10 čestných cen pro každou z jednotlivých kategorií.

Naši výstavu pořádáme v termínu příhodném pro nákup chovných zvířat, a proto byl mezi chovateli o ně značný zájem. Naši výstavu navštívilo 525 dospělých návštěvníků, kteří po zhlédnutí výstavy mohli posedět v příjemném prostředí „České hospody“, kde si sdělovali své dojmy z výstavy.            

Závěrem bychom rádi poděkovali všem, kteří výstavu pomohli připravit a zajistili její hladký průběh. Návštěvníky zveme na výstavu druhý listopadový víkend 2018 a sponzorům děkujeme za sponzorské dary.                                                                                                                                   Výstavní výbor