Úřední deska

Finanční úřad pro Pardubický kraj - veřejná vyhláška

Vyvěšeno: od 12. 4. 2024 do 15. 5. 2024

Finanční úřad pro Pardubický kraj - veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam daně z nemovitých věcí na rok 2024

Název dokumentu Formát Velikost

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Vyvěšeno: od 8. 4. 2024 do 7. 6. 2024

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu, konané ve dnech 7. a 8. června 2024

Název dokumentu Formát Velikost

ČEZ distribuce - přerušení dodávky elektrické energie - pod Korunou

Vyvěšeno: od 3. 4. 2024 do 24. 4. 2024

ČEZ distribuce - přerušení dodávky elektrické energie dne 24.04.2024 v čase od 9.00 - 15.00  hodin - od Koruny směr Desná levá strana a pod Korunou směr k Přibiňskému mostu

Název dokumentu Formát Velikost

Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Litomyšlsko - Desinka

Vyvěšeno: od 3. 4. 2024 do 30. 4. 2024

Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Litomyšlsko - Desinka za rok 2023 vč. Zprávy o výsledku přezkoumání hospdaření za rok 2023

Název dokumentu Formát Velikost

ČEZ distribuce - přerušení dodávky elektrické energie - Sídliště Bořkov, řadovky

Vyvěšeno: od 2. 4. 2024 do 22. 4. 2024

ČEZ distribuce - přerušení dodávky elektrické energie dne 22.04.2024  v čase 7.45. - 15.00 hodin - Sídliště Bořkov, řadovky - 

Název dokumentu Formát Velikost

ČEZ distribuce - přerušení dodávky elektrické energie - sídliště Bořkov

Vyvěšeno: od 2. 4. 2024 do 22. 4. 2024

ČEZ distribuce - přerušení dodávky elektrické energiedne 22.04.2024 v čase 8.00 - 15.00 - sídlíště Bořkov

Název dokumentu Formát Velikost

Svazek obcí Vodovody Poličsko

Vyvěšeno: od 26. 3. 2024 do 19. 4. 2024

Svazek obcí Vodovody Poličsko -  Návrh rozpočtu na rok 2024

Název dokumentu Formát Velikost

Závěrečný účet obce Dolní Újezd za rok 2023

Vyvěšeno: od 19. 3. 2024 do 30. 6. 2025

Oznámení

             Podle ustanovení §17 odst. 8  zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, zveřejňuje Obec Dolní Újezd od  19.3.2024  do schválení závěrečného účtu obce za rok 2024  schválený Závěrečný účet obce za rok 2023 společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Újezd za rok 2023.  Tyto dokumenty byly schváleny usnesením Zastupitelstva obce Dolní Újezd č. - 8/6/2024 dne 18.3.2024.

Listinná podoba závěrečného účtu je k dispozici v kanceláři obecního úřadu.

                                                                             Miloš Vrabec, starosta obce

Název dokumentu Formát Velikost

Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 27/2023/RO

Vyvěšeno: od 2. 10. 2023 do 2. 10. 2026

Příjemce Klub oživení historie Mikroregionu

Příspěvek ve výši 5.000,- Kč na činnost spolku a provoz Regionálního muzea vesnice

Název dokumentu Formát Velikost

Svazek obcí Vodovody Poličsko

Vyvěšeno: od 25. 8. 2023 do 25. 8. 2024

Svazek obcí zveřejňuje Schválený rozpočet na rok 2023, Střednědobý výhled rozpočtu, Rozpočtová opatření za rok 2023, Závěrečný účet za rok 2022, na svých internetových stránkách  http://www.vodovodypolicsko.cz/dokumenty  v elektronické podobě.
Nahlédnout do listinné podoby je možné na obecních úřadech členských obcí nebo v sídle svazku Město Polička, Palackého náměstí 160, Polička. 

Název dokumentu Formát Velikost

Svazek obcí KRAJ SMETANY A MARTINŮ

Vyvěšeno: od 23. 8. 2023 do 23. 8. 2024

 

Svazek obcí zveřejňuje Schválený rozpočet na rok 2023, rozpočtová opatření za rok 2023, Závěrečný účet za rok 2022, Střednědobý výhled rozpočtu na svých internetových stránkách www.regionsm.cz v elektronické podobě.
Nahlédnout do listinné podoby je možné v sídle svazku Palackého náměstí 160, Polička nebo na obecních úřadech členských obcí.

Název dokumentu Formát Velikost