Ordinace pro děti a dorost

MUDr. Ludmila Kopecká
sestra: Bc. Martina Holásková

IČO 028 15 729

Tel.: +420 461 631 238
Mobil:  +420 601 549 818 (MUDr. Kopecká)
  

UPOZORNĚNÍ :

 Ke všem vyšetřením / akutní i plánovaná vyšetření/  je nutno se předem objednat 
na tel. čísle: 461 631 238  nebo mobil 601 549 818.
Každý den ošetřujeme zdravé i nemocné děti  - po telefonické domluvě.

Při akutním onemocnění vstup do zdravotnického zařízení v ústence, respirátoru.