Oranžová stuha Pardubického kraje 2016

Předmětem hodnocení v této soutěži je spolupráce obcí a zemědělských subjektů.

Hodnotitelská komise soutěže navštívila naši obec 7. září.
Hned na úvod se komisaři měli možnost přesvědčit o tom, že prastaré rčení „bez práce nejsou koláče“ u nás stále platí. To když před ochutnávkou produktů místních zemědělských subjektů museli na prastaré mlátičce na ruční pohon vymlátit alespoň hrst obilí.

Když pak hodnititelé shlédli krátký film s příznačným názvem „Vesničko má zemědělská“ o tom, jak obec spolupracuje a souzní se všemi formami zemědělské činnosti a v rychlosti si prohlédli expozici místního muzea, vydali se za doprovodu zástupců obce na projížďku po obci.

A jak jinak, než stylově - na povoze, taženém koňmi. Ten je zavezl nejprve pod nejvyšší vyhlídkový bod obce - obilní sila ve středisku zemědělského družstva. Odvážní a fyzicky zdatní absolvovali výstup na věž s více jak 100 schody. Ostatní si poslechli z úst předsedy představenstva ZD Dolní Újezd Ing. Václava Klejcha a ředitele ZD Dolní Újezd Ing. Jiřího Jeřábka prezentaci o zemědělském družstvu.

Pak následovala krátká zastávka u administrativní budovy ZD a představení společného projektu zemědělského družstva, Zahradnické školy Litomyšl a obce na parkové úpravy v okolí této budovy. 

Další zastávka byla kousek pod hasičskou zbrojnicí u rodiny Pešinovy. Představili svého dlouholetého koníčka - včelaření.

Dále vedla prohlídková trasa oázou zeleně, kterou nabízí bořkovské údolí. Během této cesty obec představila zrealizované projekty na regeneraci a obnovu zeleně, včetně výsadeb alejí a zeleně v okolí obecní čistírny odpadních vod. 

Předposlední zastávkou byla prohlídka zemědělské farmy rodiny Drahošových, včetně představení produktů a porostů přímo na poli.

Závěr prohlídky byl v režii újezdských myslivců a odehrál se v pazušských dolcích. Členové mysliveckého svazu zde měli pripravenou výstavku trofejí a v krátkosti pohovořili o své činnosti. 

Úplným závěrem bylo pak drobné pohoštění pro všechny.