Rok 2024

Povinně zveřejňované informace za rok 2024 - zřízené p.o.

Vyvěšeno: od 8. 1. 2024 do 31. 1. 2025

Povinně zveřejňované informace - rozpočty příspěvkových organizací zřízených obcí Dolní Újezd vč. rozpočtových opatření a střednědobých výhledů rozpočtů

Název dokumentu Formát Velikost

Rozpočet obce Dolní Újezd na rok 2024 vč. rozpočtových opatření

Vyvěšeno: od 18. 12. 2023 do 31. 1. 2025

Schválený rozpočet obce na rok 2024 

Název dokumentu Formát Velikost

Střednědobý výhled rozpočtu obce Dolní Újezd na roky 2025 – 2027

Vyvěšeno: od 18. 12. 2023 do 1. 2. 2025

Obec Dolní Újezd - střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025 -2027

Zveřejněno do schválení dalšího střednědobého výhledu

Název dokumentu Formát Velikost