Úřední deska

Určení termínů sčítání zvěře v roce 2023

Vyvěšeno: od 30. 1. 2023 do 25. 2. 2023
Název dokumentu Formát Velikost

Pozvánka na jednání valné hromady Honebního společenstva Dolní Újezd

Vyvěšeno: od 25. 1. 2023 do 16. 2. 2023
Název dokumentu Formát Velikost

Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 01/2023/ZO

Vyvěšeno: od 20. 1. 2023 do 20. 1. 2026

Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 01/2023/ZO

Příjemce Farní charita Dolní Újezd  

Příspěvek ve výši 450 000,- Kč.

Zveřejněno do 20.01.2026

Název dokumentu Formát Velikost

Střednědobý výhled rozpočtu obce Dolní Újezd na roky 2024 – 2026

Vyvěšeno: od 20. 12. 2022 do 1. 2. 2024

Obec Dolní Újezd - střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 -2026

Zveřejněno do schválení dalšího střednědobého výhledu

Název dokumentu Formát Velikost

Rozpočet obce Dolní Újezd na rok 2023 vč. rozpočtových opatření

Vyvěšeno: od 20. 12. 2022 do 31. 1. 2024

Schválený rozpočet na rok 2023 vč. rozpočtových opatření na rok 2023

Zveřejněno do schválení nového rozpočtu

Název dokumentu Formát Velikost

Povinně zveřejňované informace za rok 2023 - zřízené p.o.

Vyvěšeno: od 20. 12. 2022 do 31. 1. 2024

Povinně zveřejňované informace - rozpočty příspěvkových organizací zřízených obcí Dolní Újezd vč. rozpočtových opatření a střednědobých výhledů rozpočtů

Název dokumentu Formát Velikost

Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška opatření obecné povahy

Vyvěšeno: od 9. 11. 2022 do 31. 12. 2023

Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška opatření obecné povahy - změna opatření vydané pod č.j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020

Název dokumentu Formát Velikost

Povinně zveřejňované informace Svazek obcí Vodovody Poličsko

Vyvěšeno: od 18. 8. 2022 do 18. 8. 2023

Povinně zveřejňované informace Svazek obcí Vodovody Poličsko

Název dokumentu Formát Velikost

Osvobození od správních poplatků - matrika

Vyvěšeno: od 17. 6. 2022 do 3. 4. 2023

Lew Ukrajina II - osvobození od správních poplatků  na úseku matrik (uzavření manželství)

Název dokumentu Formát Velikost

Závěrečný účet obce za rok 2021 společně ze Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Újezd za rok 2021

Vyvěšeno: od 15. 3. 2022 do 30. 6. 2023

Oznámení

Podle ustanovení §17 odst. 8  zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, zveřejňuje Obec Dolní Újezd od  15.3.2022  do schválení závěrečného účtu obce za rok 2022  schválený Závěrečný účet obce za rok 2021 společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Újezd za rok 2021.  Tyto dokumenty byly schváleny usnesením Zastupitelstva obce Dolní Újezd č. - 8/22/2022 dne 14.3.2022.

Listinná podoba závěrečného účtu je k dispozici v kanceláři obecního úřadu.

Miloš Vrabec, starosta obce

Název dokumentu Formát Velikost

Svazek obcí KRAJ SMETANY A MARTINŮ

Svazek obcí zveřejňuje Schválený rozpočet na rok 2022, rozpočtová opatření za rok 2022, Střednědobý výhled rozpočtu na svých internetových stránkách www.regionsm.cz v elektronické podobě.
Nahlédnout do listinné podoby je možné v sídle svazku Palackého náměstí 160, Polička nebo na obecních úřadech členských obcí.