Pamětihodnosti

Staletou historii obce dokládá několik stavebních památek, z nichž je nejvzácnější a nejvýraznější farní kostel sv. Martina. K původně románské stavbě z 1. poloviny 13. století byl ve 14. století přistavěn gotický presbytář, nalezneme zde i prvky renesanční, barokní a novější. Kostel je obklopen hřbitovem, na který se vchází raně barokní zvonicí. Z velké řady soch umístěných v obci a v nejbližším okolí je nejvýznamnější sousoší Panny Marie z roku 1737, jehož autorem je známý východočeský barokní sochař Václav F. Pacák. Před budovou školy upoutá pozornost monumentální pomník selského povstání, které na Litomyšlsku vypuklo v roce 1680. Socha byla postavena v roce 1914 podle návrhu Jana Štursy. Za zmínku stojí i kamenný tzv. Pražský most pocházející z roku 1868. Po rekonstrukci by měl most být znovu osazen sochami sv. Vojtěcha, Václava, Josefa a Jana Nepomuckého, které jsou dočasně umístěny v hale budovy obecního úřadu. V obci se zachovalo i několik zajímavých památek lidové architektury, ať již selských statků z 19. století, nebo malých roubených chaloupek.

Kostel sv. Martina

Kostel
Kostel sv. Martina - jednolodní, původně románský tribunový kostel z 1. pol. 13. století. Z nejstarší etapy výstavby se dochovalo kvádříkové zdivo lodi a věže s románskými okénky. Gotický presbytář byl přistavěn ve druhé polovině 14. století, jak svědčí konzoly klenby se znaky litomyšlského biskupa Alberta ze Šternberka.

Kostel
V 16. st. byl kostel rozšířen přístavbou sakristie a severní předsíně, z téže doby pochází renesanční jižní portál a úprava původního románského severního portálu (1553). Zařízení kostela je převážně klasicistní (po r. 1785), na hlavním oltáři je obraz sv. Martina od Jana Umlaufa.

 

Sochy z "Pražského mostu"

Sochy
Vstupní hala obecního úřadu. Zrekonstruvané sochy sv. Jana Nepomuckého, sv. Václava a sv. Vojtěcha z "Pražského mostu" jsou dočasně umístěny v budově obecního úřadu. Po rekonstrukci mostu budou opět vráceny na původní místo.

 

Pomník selského povstání, socha P.Marie na Rovince

Pomník
Pomník selského povstání (v r. 1680) před budovou školy vytvořil r. 1914 sochař Otakar Velínský, mistr kamenosochařské dílny AVU v Praze, podle návrhu Jana Štursy. Mariánské sousoší na Rovince z r. 1737 je dílem významného východočeského sochaře Jiří František Pacák. Patří k významným dílům vrcholného baroka, které již obsahuje prvky rokokového lyrického sentimentu.

 

Ukázka lidové architektury

Ukázka lidové architektury. V obci je zachováno několik malých roubených chaloupek, ale i honosných selských statků z 19.století. Ke koloritu obce však patří i pomalu mizející opukové zídky šplhající po strmých stráních nad řekou Desinkou.

Fotogalerie

Ukázka lidové architektury

Ukázka lidové architektury

Ukázka lidové architektury