Czech Point

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa.

Terminál, je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde může každý občan zažádat o výpis z veřejných i neveřejných rejstříků (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, rejstřík trestů), podat podání, zažádat o datovou schránku, či provést autorizovanou konverzi na žádost.

Ceník

EvidenceCena za 1. stranuCena za každou další i započatou stránku
Obchodní rejstřík 100 Kč 50 Kč
Živnostenský rejstřík 100 Kč 50 Kč
Katastr nemovitostí 100 Kč 50 Kč
Rejstřík trestů 100 Kč 0 Kč

Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit?

Ověřené výpisy z veřejných evidencí

U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.

Obchodní rejstřík: IČ subjektu
Živnostenský rejstřík: IČ podnikatele / fyzické osoby
Katastr nemovitostí: Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí – Rejstřík trestů

Pro vydání ověřeného výpisů z Rejstříku Testů (dále jen "RT") je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.

Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

Kde je možné získat ověřené výstupy z Czech POINTu

Ověřené výstupy z Czech POINTu se vydávají v kanceláři obecního úřadu (Dolní Újezd č.p.281). Seznam všech kontaktních míst, která vydávají ověřené výstupy z Czech POINT, naleznete na czechpoint.cz

Otevírací doba

Mimo tyto úřední hodiny si návštěvu domluvte předem telefonicky na číslo +420 461 632 822.

PO - ST 7:30 - 11:30 12:30 - 17:00 hod
(v červenci a v srpnu pouze do 16.00 hodin)