Rok 2020

Závěrečný účet obce Dolní Újezd za rok 2020

Podle ustanovení §17 odst. 8  zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, zveřejňuje Obec Dolní Újezd od  29.4.2021  do schválení závěrečného účtu obce za rok 2021  schválený Závěrečný účet obce za rok 2020 společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Újezd za rok 2020.
Tyto dokumenty byly schváleny usnesením Zastupitelstva obce Dolní Újezd č. - 7/15/2021 dne 26.4.2021.

Listinná podoba závěrečného účtu je k dispozici v kanceláři obecního úřadu.

Vývěšení závěrečného účtu předcházelo:

Podle ustanovení § 43 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení), v platném znění a dle §17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, zveřejňuje Obec Dolní Újezd od  8.4.2021  do 26.4.2021 návrh Závěrečného účtu obce za rok 2020 společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Újezd za rok 2020.

Tyto materiály budou předloženy k projednání na Zastupitelstvu obce Dolní Újezd dne 26.4.2021.

Připomínky lze uplatnit v souladu s § 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, písemně nejpozději 26.4.2021 do 16:00 hodin na obecním úřadě nebo ústně na zasedání zastupitelstva dne 26.4.2021.

Název Formát Velikost

Rozpočet obce Dolní Újezd na rok 2020 vč. rozpočtových opatření

Schválený rozpočet na rok 2020 vč. rozpočtových opatření na rok 2020

Střednědobý výhled rozpočtu obce Dolní Újezd na roky 2021 - 2023

Povinně zveřejňované informace za rok 2020 - zřízené p.o

Povinně zveřejňované informace - rozpočty příspěvkových organizací zřízených obcí Dolní Újezd vč. rozpočtových opatření a střednědobých výhledů rozpočtů