Aktuality

DOVOLENÉ A OMEZENÝ PROVOZ:

Výdejna léků

V týdnu od 4.7. do 8.7. bude výdejna léků v Dolním Újezdu otevřena pouze v pondělí a v pátek od 7.45h do 12.45h.

--------------------- 

SBĚRNÝ DVŮR

ve středu 6.7. bude sběrný dvůr UZAVŘEN.

 

OBECNÍ ÚŘAD

V týdnu od 4.7. do 8.7. bude obecní úřad z důvodu čerpání dovolené uzavřen.

 --------------------- 

Ordinace MUDr. Kopecké

ve dnech 4. 7., 7. a 8.7. 2022 z důvodu dovolené NEORDINUJE
Akutní stavy ošetří MUDr. Mareš Marcel v Sebranicích – po telefonické domluvě v době 8-12hod. 
Telefon 603 701 208.

 --------------------- 

Ordinace MUDr. Jílka

v termínu 4.7. a 7.-8.7. 2022 z důvodu dovolené bude ordinace uzavřena.
Zastupuje MUDr. Zahnášová po předchozí telefonické domluvě, tel. 607 544 776, ordinace Sebranice 334 a Lubná 327.

-------------------------------------------------------

OBECNÍ ÚŘAD - úřední hodiny o prázdninách


pondělí + středa:   7:30-11:30   12:30-16 hodin

Mimo tyto úřední hodiny si návštěvu domluvte předem telefonicky

(tel.č. 461 632 822, 461 632 821)

-------------------------------------------------------

KNIHOVNA - prázdninový provoz

                      pondělí:                      zavřeno

                      úterý + čtvrtek:           8-11:30   12:30-16 hodin

-------------------------------------------------------

 

Hlášení obecního rozhlasu 30.6.2022

 

SPRÁVA A ÚDRŽDA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE UPOZORŇUJE, ŽE OD PONDĚLÍ  4.ČERVENCE BUDE JIŽ V RÁMCI REKONSTRUKCE KOMUNIKACE REALIZOVANÁ ÚPLNÁ UZAVÍRKA SILNICE V ÚSEKU OD ODBOČKY U LIHOVARU PŘED ODBOČKU U JÍDELNY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA. Z TOHOTO DŮVODU ZAČNOU TAKÉ PLATIT VÝLUKOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY. U SPOJŮ, KTERÉ NEZAJÍŽDĚJÍ DO JIŘÍKOVA NEBUDE OBSLUHOVÁNA ZASTÁVKA DOLNÍ ÚJEZD – LIHOVAR. VÍCE INFORMACÍ NAJDETE NA STRÁNKÁCH OBCE DOLNÍ ÚJEZD.SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ DOLNÍ ÚJEZD VÁS ZVE TUTO SOBOTU 2. ČERVENCE DO PŘÍRODNÍHO AREÁLU ZA KOUPALIŠTĚM NA TRADIČNÍ BENÁTSKOU NOC.
K POSLECHU A TANCI ZAHRAJE SKUPINA EPICENTRUM, CHYBĚT NEBUDE OBČERSTVENÍ ANI VELKOLEPÝ OHŇOSTROJ.


DĚTSKÁ LÉKAŘKA DOKTORKA KOPECKÁ OZNAMUJE, ŽE VE DNECH 4. a 8. ČERVENCE Z DŮVODU DOVOLENÉ NEORDINUJE. AKUTNÍ STAVY OŠETŘÍ PO TELEFONICKÉ DOHODĚ DOKTOR MAREŠ V SEBRANICÍCH.

OBEC DOLNÍ ÚJEZD UPOZORŇUJE,  ŽE SBĚRNÝ DVŮR BUDE VE STŘEDU 6.7. UZAVŘEN.

 

VŠEOBECNÝ PRAKTICKÝ LÉKAŘ DOKTOR JÍLEK OZNAMUJE, ŽE V TERMÍNU 7.-8. ČERVENCE  A OD 18.- 29. ČERVENCE BUDE JEHO ORDINACE Z DŮVODU DOVOLENÉ UZAVŘENA.  ZASTUPUJE DOKTORKA ZAHNÁŠOVÁ, PO PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÉ DOMLUVĚ, V ORDINACI V SEBRANICICH NEBO LUBNÉ.

 

4.7.2022 - 14.8.2022  (uzavírka – I. etapa)

 V I. etapě bude nejprve prováděna oprava komunikace od křižovatky na Jiříkov před křižovatku u jídelny ZD, tak aby byl umožněn výjezd ze sídliště Bořkov směrem do obce. Tato část musí být provedena za plné uzavírky hlavní silnice. Nelze ji realizovat po polovinách z důvodu navržené celkové výměny konstrukčních vrstev komunikace v tomto úseku. Na Jiříkov bude směrem od Litomyšle zprovozněna provizorní obousměrná komunikace. Vjezd na zadní komunikace směrem k Zemědělskému družstvu od Litomyšle nebude možný. Vjezd a výjezd do středu obce a směrem k jídelně ZD, bude stále možný přes křižovatku u hasičské zbrojnice. V autobusové dopravě budou zavedeny výlukové jízdní řády a u spojů, které nezajíždějí do Jiříkova nebude obsluhována zastávka Dolní Újezd – lihovar (nejbližší zastávka Dolní Újezd – pošta). Vzhledem k objízdným trasám je třeba brát v potaz zpoždění spojů.

Následovat bude oprava komunikace a chodníků od křižovatky u jídelny ZD po hasičskou zbrojnici. V této době již bude možné vjíždět na zadní komunikaci směrem k zemědělskému družstvu, kudy bude vedena objízdná trasa středu obce.  

Vše se dál bude řešit se zhotovitelem dle aktuální situace tak, aby bylo zajištěné zásobování a co nejlepší dostupnost středu obce. Majitelé nemovitostí v přímém sousedství stavby budou dopředu informováni o možnostech přístupnosti své nemovitosti, v případě potřeby kontaktujte stavbyvedoucího pana Chládka, tel: 725806120.

Informace o II. etapě, která je plánována na období 15.8.2022 - 31.10.2022 přineseme později.
Sledujte webové stránky obce, hlášení obecního rozhlasu, stáhněte si aplikaci MUNOPOLIS se službou „mobilní rozhlas“ a pokud nemáte chytrý telefon, zaregistrujte si na www.munopolis/registrace alespoň e-mail, budou vám pak aktuální informace z obce chodit do vaší e-mailové schránky.

                                                   Obec Dolní Újezd   

 

Hlášení obecního rozhlasu 27.6.2022

 

VÝDEJNA LÉKŮ VE ZDRAVOTNÍM STŘEDISKU UPOZORŇUJE, ŽE V ÚTERÝ 28.ČERVNA BUDE OTEVŘENA POUZE DOPOLEDNE OD 7.45 DO 10.45 HODIN.

 

ČESKÁ POŠTA POBOČKA DOLNÍ ÚJEZD OZNAMUJE, ŽE VE STŘEDU  29. ČERVNA BUDE Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ OTEVŘENO  DOPOLEDNE OD  8,00 DO 12,00 HODIN A ODPOLEDNE OD  13,00 DO 15,30 HODIN.

 

TRUHLÁŘSTVÍ VÁCLAVA RAZÝMA Z ČESKÉ TŘEBOVÉ PŘIJEDE TUTO STŘEDU 29. ČERVNA OD 7:30 DO 15 HODIN NA PARKOVIŠTĚ U NÁKUPNÍHO STŘEDISKA PRODÁVAT NÁSADY, KRMÍTKA, STOLIČKY, HRAČKY, KUCHYŇSKÉ NÁŘADÍ, SMETÁKY Z KOŇSKÉ ŽÍNĚ, KOŠŤATA BŘEZOVÁ A KOŠE, PASTIČKY NA MYŠI A DALŠÍ ZBOŽÍ ZE SVÉHO OBVYKLÉHO SORTIMENTU.

 

DĚTSKÁ LÉKAŘKA DOKTORKA KOPECKÁ OZNAMUJE, ŽE VE DNECH 4.7. a 7.-8.7. Z DŮVODU DOVOLENÉ NEORDINUJE.  AKUTNÍ STAVY OŠETŘÍ  PO TELEFONICKÉ DOHODĚ DOKTOR MAREŠ V SEBRANICÍCH.

 

2. splátka poplatku za svoz komunálního odpadu

 

Upozorňujeme občany, kteří platí poplatek za komunální odpad ve dvou splátkách, že druhou část poplatku je třeba uhradit nejpozději do 31.07.2022.

Jak zaplatit:

- na obecním úřadě, v úřední dny (v hotovosti / bezhotovostně - platební kartou)
- převodem z účtu na účet č. 1283415349/0800

   Variabilní symbol:

   poplatek za komunální odpad
   0013371xxx Dolní Újezd
   0013372xxx Jiříkov
   0013373xxx Václavky

   

   Symboly xxx znamenají číslo popisné.

Občanům žijícím v bytových domech a nájemníci v DPS, je vyriabilní symbol pro bezhotovostní platbu přidělen individuálně - nutno kontaktovat obecní úřad. Pokud nemáte trojmístné číslo popisné, doplňte před č.p. nuly (např. JIříkov č. 1 bude mít variabilní symbol pro komunální odpad 0013372001).

Od pondělí 20.6. začnou přípravné práce stavby v místě od parku před Urbánkovými směrem k obecnímu úřadu.

V úseku probíhajících prací bude provoz omezen na jeden jízdní pruh.
Pracovní místo se bude postupně posunovat.

Provoz bude řízen dopravním značením.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dle harmonogramu prací dojde od 4.7. na realizaci úseku od odbočky u lihovaru před odbočku u jídelny ZD.
Tento úsek se bude realizovat cca 5 týdnů, bohužel za plné uzávěry. Bližší info přineseme před zahájením prací na tomto úseku.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace o této velké akci jsme zveřejnili v červnových Obecních novinách!
Jedná se o dvě souběžně realizované akce, jedna naší obce a druhá Správy a údržby silnic Pardubického kraje. 

Akce naší obce zahrnuje úsek od křižovatky u hasičské zbrojnice až po zdravotní středisko a budou při ní prováděny úpravy chodníků, sjezdů, autobusového zálivu a zastávky u bývalého kina. Nově bude řešeno rovněž parkování před nákupním střediskem. 

Akce Správy a údržby silnic bude zahrnovat opravu silnice od křižovatky na Jiříkov až po zdravotní středisko. 

Stavba by měla trvat čtyři měsíce a průběžně Vás budeme informovat.

Datum: 24. 6. 2022 | Počet fotografií: 5

Dnes na školním hřišti probíhá další ročník turnaje BAMBINI CUP pro děti z 1. až 3. tříd., který pořádá Základní škola a mateřská škola Dolní Újezd společně s obcí Dolní Újezd a T.J. Sokol Dolní Újezd.

Seznam spojů, které nevyjedou (v sekci Pardubický kraj)
OREDO s.r.o. - Integrátor regionální dopravy

Kde se právě nachází váš autobus?  
IREDO.online

Hlášení obecního rozhlasu

 

OBEC DOLNÍ ÚJEZD UPOZORŇUJE, ŽE OD PONDĚLÍ 20. ČERVNA ZAČNOU PRÁCE NA OPRAVĚ CHODNÍKŮ A REKONSTRUKCI VOZOVKY VE STŘEDU OBCE, V ÚSEKU OD PARKU PŘED URBÁNKOVÝMI SMĚREM K OBECNÍMU ÚŘADU. PROVOZ BUDE OMEZEN NA JEDEN JÍZDNÍ PRUH. PRACOVNÍ MÍSTO SE BUDE POSTUPNĚ POSUNOVAT, PROVOZ BUDE ŘÍZEN DOPRAVNÍM ZNAČENÍM.

 

OBEC DOLNÍ ÚJEZD DÁLE OZNAMUJE, ŽE V PONDĚLÍ 16. ČERVNA PROBĚHNE OD 18. HODIN, VE SPOLEČENSKÉ MÍSTNOSTI DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE.

 

ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO DOLNÍ ÚJEZD VÁS SRDEČNĚ ZVE NA ZÁŽITKOVÝ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, KTERÝ SE KONÁ TENTO PÁTEK 17.ČERVNA OD 8  DO 18 HODIN.
NAVŠTÍVIT MŮŽETE PROVOZY DOLNÍ ÚJEZD A VIDLATÁ SEČ. SPOUSTA ZÁBAVY PRO DĚTI A OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO.

 

PROVOZOVATEL KOUPALIŠTĚ SOKOL DOLNÍ ÚJEZD OZNAMUJE, ŽE V PŘÍPADĚ PŘÍZNIVÉHO POČASÍ BUDE TUTO  SOBOTU 18. ČERVNA ZAHÁJENA KOUPACÍ SEZÓNA. OTEVŘENO BUDE OD 9 DO 19 HODIN

 

VŠEOBECNÝ PRAKTICKÝ LÉKAŘ DOKTOR JÍLEK OZNAMUJE, ŽE V TERMÍNU OD 20. DO 24. ČERVNA NEORDINUJE. AKUTNÍ PŘÍPADY, PO TELEFONICKÉ DOHODĚ, OŠETŘÍ DOKTORKA ZAHNÁŠOVÁ V LUBNÉ, SEBRANICÍCH NEBO V NOVÝCH HRADECH.

 

VÝDEJNA LÉKŮ V BUDOVĚ ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA UPOZORŇUJE, ŽE BUDE OD 20. DO 24.ČERVNA OTEVŘENA POUZE V PONDĚLÍ VE STŘEDU A V PÁTEK DOPOLEDNE A TO OD 7:45 DO 12:45 HODIN.

 

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA DOLNÍ ÚJEZD VÁS SRDEČNĚ ZVE
V ÚTERÝ 21. ČERVNA NA SLAVNOSTNÍ VERNISÁŽ VÝSTAVY VÝTVARNÉHO OBORU A
V PÁTEK 24. 
ČERVNA VÁS ZVE DO PARKU NA ROVINCE NA LETNÍ SLAVNOST S NÁZVEM ZUŠKOÚSMĚVY. 

Hlášení obecního rozhlasu 14.6.2022

 

DĚTSKÁ LÉKAŘKA DOKTORKA KOPECKÁ OZNAMUJE, ŽE TENTO ČTVRTEK 16. ČERVNA BUDE JEJÍ ORDINACE OTEVŘENA POUZE DO 14:30 HODIN.

 

 ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO DOLNÍ ÚJEZD VÁS SRDEČNĚ ZVE NA ZÁŽITKOVÝ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, KTERÝ SE KONÁ TENTO PÁTEK 17.ČERVNA OD 8  DO 18 HODIN.
NAVŠTÍVIT MŮŽETE PROVOZY DOLNÍ ÚJEZD A VIDLATÁ SEČ. SPOUSTA ZÁBAVY PRO DĚTI A OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO.

 

KLUB OŽIVENÍ HISTORIE MIKROREGIONU LITOMYŠLSKO –  DESINKA VÁS ZVE DO REGIONÁLNÍHO MUZEA V DOLNÍM ÚJEZDĚ NA VÝSTAVU O VĚTRNÝCH MLÝNECH S NÁZVEM „CO POHÁNĚL VÍTR“.
VÝSTAVA BUDE ZAHÁJENA V NEDĚLI 19. ČERVNA VE 14 HODIN PŘEDNÁŠKOU O VĚTRNÝCH MLÝNECH ING. JANA DOUBKA PŘEDSEDY SEKCE VĚTRNÝCH MLÝNŮ PŘI TECHNICKÉM MUZEU V BRNĚ.
V MUZEU DÁLE PROBÍHAJÍ VÝSTAVY „KANOVNÍK JOSEF ČIHÁK“ A „80. VÝROČÍ HEYDRICHIÁDY A ŽIDOVSKÉ KOMUNITY V DOLNÍM ÚJEZDĚ“.
VÝSTAVY POTRVAJÍ DO 28. ŘÍJNA , OTEVŘENO BUDE KAŽDOU NEDĚLI OD 14 DO 17 HODIN.

 

KNIHOVNA V DOLNÍM ÚJEZDĚ UPOZORŇUJE, ŽE V TERMÍNU OD 16. DO 30. ČERVNA BUDE Z DŮVODU DOVOLENÉ UZAVŘENA.

Hlášení obecního rozhlasu

 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ DOLNÍ ÚJEZD VÁS ZVE NA 17. ROČNÍK SOUTĚŽE DOLNOÚJEZDSKÝ POHÁR.
PŘIJĎTE TUTO SOBOTU 11. ČERVNA OD 13 HODIN PŘED HOSTINEC U ŘEKY, PODPOŘIT VŠECHNY ÚČASTNÍKY SOUTĚŽE, KTERÁ SE SKLÁDÁ ZE DVOU DISCIPLÍN, POŽÁRNÍHO ÚTOKU DO VRCHU A NETYPICKÉ PĚTIČLENÉ ŠTAFETY.
OBČERSTVENÍ S POSEZENÍM JE ZAJIŠTĚNO.

SDRUŽENÍ OBCÍ MIKROREGIONU LITOMYŠLSKO DESINKA VÁS ZVE NA TRADIČNÍ ODPOLEDNE S DECHOVKOU, KTERÉ PROBĚHNE V NEDĚLI 12. ČERVNA OD 14 HODIN V LETNÍM AREÁLU V LUBNÉ.

KNIHOVNA V DOLNÍM ÚJEZDĚ UPOZORŇUJE, ŽE V TERMÍNU OD 16. DO 30. ČERVNA BUDE Z DŮVODU DOVOLENÉ UZAVŘENA.

11. 6. 2022 - Dolnoújezdský pohár


Sbor dobrovolných hasičů Dolní Újezd

pořádá 17. ročník hasičské soutěže zvané

DOLNOÚJEZDSKÝ POHÁR

 

Soutěž se koná v sobotu 11. června 2022 od 13:00 před Hostincem U Řeky.

 

Skládá se ze 2 disciplín –  požárního útoku do vrchu a netypické pětičlenné štafety.

Občerstvení spolu s posezením a pěkným výhledem na soutěžící je zajištěno.

17. 6. 2022 - Den otevřených dveří v ZD Dolní Újezd

v pátek 17.6. od 8 do 18 hodin

                                                              

5. 6. 2022 - Dětský den

začátek ve 14 hodin                                                                             

27. 5. 2022 - Odhalení pamětní desky

Unie státních zástupců České republiky, ve spolupráci s Obcí Dolní Újezd a Klubem oživení historie Mikroregionu Litomyšlsko-Desinka z.s.

Vás zvou na slavnostní odhalení pamětní desky
újezdského rodáka

prof. JUDr. Oty Novotného, CSc.,

které se uskuteční v pátek 27.5.2022 od 17 hodin
před budovou staré mateřské školy č.p. 55.

Svoji účast při tomto aktu přislíbil JUDr. Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu.

Více informací a další zajímavosti o osobě profesora Novotného naleznete v Obecních novinách č. 12/2020.

1. 4. 2022 - Otevření zubní ordinace - zástup za mateřskou dovolenou

Vážení pacienti,

od 1.4.2022 bude fungovat v zubní ordinaci zástup pro akutní případy

Lékař: MUDr. Jiřina Kočí

Zdravotní sestra: Eliška Mejtová

Úterý  8 – 14 hod.

Středa  8 – 14 hod.

 

8 – 10 hod. je čas určený pro bolestivé akutní případy bez objednání

V době 10 – 14 hod.- čas pro objednané, především dodělávání akutních stavů

Sestřička bude v ordinaci přítomna pondělí – pátek  na tel: 461 631 126

 

Děkujeme za pochopení

Tým ordinace

29. 3. 2022 - Provoz sběrného dvora

duben - listopad: 
středa 15.00 - 17.00 hodin,  sobota  9.00 - 11.30 hodin                  
prosinec - březen:  
sobota 9.00 - 11.30 hodin

Upozorňujeme naše spoluobčany, že tento týden bude zahájena 3. etapa rekonstrukce staré betonové kanalizace na sídlišti Bořkov.

Nyní tedy přijde na řadu část od trafostanice směr okály a zahradnictví (viz. mapka – místo realizace je červeně vyznačeno).

Prosíme také o zvýšenou opatrnost při pohybu v místě stavby.

Tak jako v minulosti, když probíhala výstavba v jiných částech obce, bude i tentokrát bohužel docházet k určitým omezením a proto žádáme všechny občany, kteří budou dotčeni těmito nepříznivými vlivy, o trpělivost a shovívavost.

Děkujeme za pochopení.

Obec Dolní Újezd

Platby kartou na obecním úřadě 

Úhrada poplatků za svoz, stočné a další poplatky nyní u nás můžete zaplatit i bezhotovostně. Zprovoznili jsme pro vás platební terminál pro platby kartou, hodinkami, mobilem...

Pozor na lákavé nabídky podomních prodejců

Podomní prodejci přicházejí stále s novými praktikami. Většina z nich má škálu důvodů a příběhů, kterými se snaží získat vaši důvěru. Mnozí také moc dobře vědí, že v obcích a městech, kde je vyhláškou podomní prodej zakázán, se tímto jednáním dopouští protiprávního jednání. Ani to je od lehce nabitého zisku neodradí.

V současné době, kdy lze v médiích slyšíme o „energetické krizi“ a některé společnosti oznamují konec, lze předpokládat i zvýšený počet podomních prodejců nabízejících právě výhodné smlouvy na dodávky energií. Dalšími a častými praktikami jsou nabídky různých služeb na výměnu zámků, služby kominíka či servis oken. Pozor, lze se také setkat s lákavou nabídkou „levného“ zboží, které na první pohled vypadá jako originál, ale originálem není.

Policie proto radí:

- Pamatujte, nikdy vám nedá nikdo nic zadarmo.

- Nedůvěřujte cizím lidem a nikoho takového nepouštějte do svého bytu, obzvlášť v případech, kdy cizí osoba chce rozměnit bankovky, nebo se domáhá pitné vody.

- Buďte obezřetní, opatrní a informace si prověřujte.

- Nedovolte, aby na vás kdokoli činil nátlak a nutil vás k okamžitému rozhodnutí.

- Nikdy neplaťte za nabízené zboží předem v hotovosti, bez sepsané smlouvy o koupi či prodeji.

- Nesdělujte své osobní údaje a prodejce žádejte o kontakt, který si klidně hned vyzkoušejte a ověřte.

- Nepodepisujte nic bez rozmyslu, pokud můžete, kontaktujte ihned členy rodiny nebo si nechte čas na rozmyšlenou.

- V případě, že jste byli podvedeni, nebojte se obrátit na policii.

V neposlední řadě nepodléhejte vidině rychlého zbohatnutí, výhodné koupě či dokonce výhry. V naprosté většině těchto případů se jedná o podvod.

 

kpt. Mgr. Jiří Tesař

koordinátor prevence

Vítejte na nových webových stránkách obce Dolní Újezd

Na finální podobě stále pracujeme, děkujeme za pochopení...

Rozšíření využítí školního hřiště s umělou trávou pro naše spoluobčany

 

Od 4.10. bude školní hřiště pro veřejnost otevřené i od pondělí do pátku a to v čase od 15:00 do 18:00 hodin.

Víkend se nemění, otevřeno bude od 12:00 do 16:00 hodin.

Otevírací doba pro veřejnost bude upravována dle potřeby a obsazenosti hřiště spolky. Změna bude vždy včas zveřejněna.

V jinou dobu a jiný den si je možné hřiště s UMT pronajmout. Informace o volných termínech a podmínkách pronájmu najdete na stránkách provozovatele hřiště Základní školy a mateřské školy Dolní Újezd - www.zsdu.cz nebo na tel. čísle 725 962 426.