Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. vč. výročních zpráv

Žádost o poskytnutí informace můžete podat těmito způsoby:

- písemně
- emailem na adresu podatelna@dolniujezd.cz
- datová schránka


Žádost musí obsahovat tyto základní informace, bez kterých nebude vyřízena:
pro fyzické osoby:       jméno a příjmení
                                      adresa bydliště: ulice, číslo popisné, město, PSČ
                                      předmět žádosti o informace
                                      Vaše žádost (jaká informace je požadována)
                                      datum narození
pro právnické osoby: název
                                      adresa sídla: ulice, číslo pisné , město, PSČ
                                      předmět žádosti o informace
                                      Vaše žádosti (jaká informace je požadována)
                                      IČ