850. výročí - setkání rodáků a přátel

850. výročí - setkání rodáků a přátel

SETKÁNÍ  RODÁKŮ JIŽ PROBĚHLO!

24.6.2017 se uskutečnilo První setkání rodáků a přátel Dolního Újezda. Tento tzv sraz rodáků se uskutečnil spolu s oslavami výročí 850 let od první zmínky o obci .

V průběhu celého dne bylo pořízeno množství fotografií, které jsou ke zhlédnutí níže na stránce.

SETKÁNÍ  RODÁKŮ SE BLÍŽÍ!

Čas běží a takřka za dveřmi už je událost, na kterou se naše obec připravuje již více jak rok.
Organizátoři neví, kde jim hlava stojí, a tak přinášíme pouze stručný přehled stavu příprav s tím, že všechno ostatní budeme zveřejňovat postupně.
Pozvánka pro všechny obyvatele obce byla do 28.5. vhozena do poštovních schránek, pro rodáky resp. přátele nežijící v Dolním Újezdě, byla rozeslána poštou na adresy, které nám byly poskytnuty. Pokud někdo pozvánku neobdržel  neznamená to, že bychom ho nechtěli vidět, ale nebyl nám nahlášen a nemáme na něho kontakt. Pokud tedy  pozvánku neobdržíte a máte zájem se registrovat  (objednat oběd, knihu, let balónem či vrtulníkem, tašku s propagačními materiály), zašlete nám vyplněný Registrační list nejpozději do 2.6.2017.

Probíhají dokončovací práce na knize o Dolním Újezdě, kalendáři, dotváří se podrobný program akce, připravují se místa a prostory pro průběh  setkání, zajišťovány jsou i další "drobnosti"  potřebné pro zdárný průběh akce.

Informace (průběžně aktualizováno a doplňováno):

Registrace - stánek pro registraci účastníků bude umístěn mezi základní školou a sokolovnou. Po zaregistrování obdrží každý tašku s upomínkovými předměty, DOLNOÚJEZDSKÉHO PRŮVODCE (brožuru, která všechny provede sobotním dnem, viz níže). Zde si můžete zakoupit i propagační a upomínkové předměty.

Den otevřených dveří - od 9.00 - 13.00 hodin je možné si  prohlédnout tyto objekty: základní školu, mateřskou školu,základní uměleckou školu, kostel a faru, obecní úřad, sokolovnu, hasičskou zbrojnici, dům s pečovatelskou službou, Regionální muzeum vesnice (Adamovo č.p. 76), dům služeb (Urbánkovo č.p. 14). V každém objektu je Vám k dispozici osoba, která zodpoví případné dotazy. Prohlídku kostela doprovodí hrou na varhany dolnoújezdský varhaník Martin Kubát.
V rámci dne otevřených dveří je veřejnosti přístupný areál zemědělského družstva. Využijte jedinečné možnosti vystoupat na vrchol obliního sila a vidět svoji rodnou vísku z  nadhledu. Zemědělské družstvo pro Vás bude mít připraven naučný stánek, kde budete moci poznávat sušené plodiny, semena, obrázky zvířat, zemědělské techniky, traktorů...Dále bude připravena naučná stezka s otázkami z jednotlivých oborů, poznávání po čichu a hmatu a řadou dalších zajímavostí. Tento stánek bude na  odpolední program přemístěn do přírodního areálu v Bořkově. Své si zde užijí jak dospělí, tak i děti.

Parkování - k parkování vozidel hostů bude sloužit jedno centrální parkoviště v Bořkově, a to za fotbalovým hřištěm v blízkosti přírodního areálu, kde bude probíhat odpolední program. Během celého dopoledního programu cca do 14 hodin bude zajištěna kyvadlová doprava z parkoviště  do centrální části obce  Rovinka a zpět. Nástup a výstup bude před budovou obecního úřadu. Navádění na parkoviště bude zajištěno pořadatelskou službou a směrovkami.

Stravování - těm, kteří odevzdali registrační formulář do 9.6.2017 a rezervovali si oběd, bude při registraci prodána stravenka. Obědy budou vydávány v jídelně Základní školy Dolní Újezd v čase 11.00 - 13.00 hodin.

Ostatní budou moci využít nabídky místního Pohostinství Na Rovince nebo v rámci odpoledního programu v přírodním areálu.

Let helikoptérou, let balónem do výšky - z důvodu velkého zájmu o tyto dvě akce s účinností od 6.6.2017 nemůžeme další lety rezervovat.

Informace k letu balónem - nejedná se o let nad Újezdem, ale o tzv. "balónový výtah". Balón vystoupá nad hřiště v Bořkově do výšky cca 50 - 100 m v závislosti na povětrnostních podmínkách. Délka "balónového výtahu" se předpokládá max. 15 minut. Přesný čas nástupu  do balónu není možno nyní určit, bude upřesněno na místě akce.

Let helikoptérou - helikoptéra bude startovat  na poli za  sídlištěm  "U Trojice", bližší informace se dozvíte u registrace v den akce.

Vyhlídkové jízdy - vyhlídkové jízdy začínají před budovou obecního úřadu, kde bude k dispozici "jízdní řád. Trasy jsou připraveny dvě:
I. okruh - malý. Z koňského povozu  si prohlédnete střed obce, dům s pečovatelskou službou, sídliště U Trojice a zajedete i do areálu zemědělského družstva.
II. okruh - velký. Mikrobusem navvštívíte všechny místní části obce tj. sídliště Bořkov, Prahu, Pazuchu, Kabatoves, Přibiňoves, Malvařice, Žďáru a sídliště U Trojice. Podle zájmu bude možno zajet i do Jiříkova a Václavek.

Prodej propagačních předmětů - při registraci a následně i v přírodním areále v Bořkově bude k zakoupení:
Kniha o obci Dolní Újezd   -   cena 300,- Kč/ks
Kalendář na rok 2018 s fotografie obce - cena 70,- Kč/ks
Pamětní mince prům. 32 mm - cena 50,- Kč/ks
Trička  - dospělý  150,- Kč/ks
              dětská 120,- Kč/ks
Turistická známka Dolní Újezd - cena 12,- Kč