Rok 2023

Schválený závěrečný účet obce Dolní Újezd za rok 2023

Vyvěšeno: od 19. 3. 2024 do 30. 6. 2025

Oznámení

             Podle ustanovení §17 odst. 8  zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, zveřejňuje Obec Dolní Újezd od  19.3.2024  do schválení závěrečného účtu obce za rok 2024  schválený Závěrečný účet obce za rok 2023 společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Újezd za rok 2023.  Tyto dokumenty byly schváleny usnesením Zastupitelstva obce Dolní Újezd č. - 8/6/2024 dne 18.3.2024.

Listinná podoba závěrečného účtu je k dispozici v kanceláři obecního úřadu.

                                                                             Miloš Vrabec, starosta obce

Název dokumentu Formát Velikost

Střednědobý výhled rozpočtu obce Dolní Újezd na roky 2024 – 2026

Vyvěšeno: od 20. 12. 2022 do 1. 2. 2124

Obec Dolní Újezd - střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 -2026

Zveřejněno do schválení dalšího střednědobého výhledu

Název dokumentu Formát Velikost

Povinně zveřejňované informace za rok 2023 - zřízené p.o.

Povinně zveřejňované informace - rozpočty příspěvkových organizací zřízených obcí Dolní Újezd vč. rozpočtových opatření a střednědobých výhledů rozpočtů