Úřední deska

Městský úřad Litomyšl - veřejná vyhláška

Vyvěšeno: od 23. 3. 2023 do 7. 4. 2023

Městský úřad  Litomyšl - veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy - ochranné pásmo vodního zdroje - Vrtná studna HJ-1

Název dokumentu Formát Velikost

Městský úřad Litomyšl - informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy

Vyvěšeno: od 20. 3. 2023 do 28. 3. 2023

Městský úřad Litomyšl - informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy ve věci stavby "Speciální senážní žlab Dolní Újezd"

Název dokumentu Formát Velikost

Městský úřad Litomyšl - veřejná vyhláška

Vyvěšeno: od 20. 3. 2023 do 4. 4. 2023

Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení společného řízení "Regenerace sídliště  Bořkov Dolní Újezd"

Název dokumentu Formát Velikost

Závěrečný účet obce Dolní Újezd za rok 2022

Vyvěšeno: od 15. 3. 2023 do 31. 3. 2024

Oznámení

              Podle ustanovení §17 odst. 8  zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, zveřejňuje Obec Dolní Újezd od  15.3.2023  do schválení závěrečného účtu obce za rok 2023  schválený Závěrečný účet obce za rok 2022 společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Újezd za rok 2022.  Tyto dokumenty byly schváleny usnesením Zastupitelstva obce Dolní Újezd č. - 8/2/2023 dne 13.3.2023.

Listinná podoba závěrečného účtu je k dispozici v kanceláři obecního úřadu.

                                                                                               Miloš Vrabec, starosta obce

Název dokumentu Formát Velikost

Svazek obcí Vodovody Poličsko

Vyvěšeno: od 13. 3. 2023 do 30. 3. 2023

Svazek obcí Vodovody Poličsko  - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2024 - 2026

                                                       Návrh rozpočtu na rok 2023

Název dokumentu Formát Velikost

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - informační materiál

Vyvěšeno: od 1. 3. 2023 do 31. 12. 2023

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - informační materiál ÚZSVM pro lepší orientaci občanů v problematice nedostatečně identifikovaných vlastníků  

Název dokumentu Formát Velikost

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - nemovitosti s nedostatečně identifikovanými vlastníky

Vyvěšeno: od 1. 3. 2023 do 31. 12. 2023

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - nemovitosti s nedostatečně identifikovanými vlastníky

Název dokumentu Formát Velikost

Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu

Vyvěšeno: od 8. 2. 2023 do 8. 4. 2023

Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu  

Název dokumentu Formát Velikost

Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události

Vyvěšeno: od 8. 2. 2023 do 31. 12. 2023
Název dokumentu Formát Velikost

Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 01/2023/ZO

Vyvěšeno: od 20. 1. 2023 do 20. 1. 2026

Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 01/2023/ZO

Příjemce Farní charita Dolní Újezd  

Příspěvek ve výši 450 000,- Kč.

Zveřejněno do 20.01.2026

Název dokumentu Formát Velikost

Střednědobý výhled rozpočtu obce Dolní Újezd na roky 2024 – 2026

Vyvěšeno: od 20. 12. 2022 do 1. 2. 2024

Obec Dolní Újezd - střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 -2026

Zveřejněno do schválení dalšího střednědobého výhledu

Název dokumentu Formát Velikost

Rozpočet obce Dolní Újezd na rok 2023 vč. rozpočtových opatření

Vyvěšeno: od 20. 12. 2022 do 31. 1. 2024

Schválený rozpočet na rok 2023 vč. rozpočtových opatření na rok 2023

Zveřejněno do schválení nového rozpočtu

Název dokumentu Formát Velikost

Povinně zveřejňované informace za rok 2023 - zřízené p.o.

Vyvěšeno: od 20. 12. 2022 do 31. 1. 2024

Povinně zveřejňované informace - rozpočty příspěvkových organizací zřízených obcí Dolní Újezd vč. rozpočtových opatření a střednědobých výhledů rozpočtů

Název dokumentu Formát Velikost

Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška opatření obecné povahy

Vyvěšeno: od 9. 11. 2022 do 31. 12. 2023

Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška opatření obecné povahy - změna opatření vydané pod č.j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020

Název dokumentu Formát Velikost

Povinně zveřejňované informace Svazek obcí Vodovody Poličsko

Vyvěšeno: od 18. 8. 2022 do 18. 8. 2023

Povinně zveřejňované informace Svazek obcí Vodovody Poličsko

Název dokumentu Formát Velikost

Osvobození od správních poplatků - matrika

Vyvěšeno: od 17. 6. 2022 do 3. 4. 2023

Lew Ukrajina II - osvobození od správních poplatků  na úseku matrik (uzavření manželství)

Název dokumentu Formát Velikost

Závěrečný účet obce za rok 2021 společně ze Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Újezd za rok 2021

Vyvěšeno: od 15. 3. 2022 do 30. 6. 2023

Oznámení

Podle ustanovení §17 odst. 8  zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, zveřejňuje Obec Dolní Újezd od  15.3.2022  do schválení závěrečného účtu obce za rok 2022  schválený Závěrečný účet obce za rok 2021 společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Újezd za rok 2021.  Tyto dokumenty byly schváleny usnesením Zastupitelstva obce Dolní Újezd č. - 8/22/2022 dne 14.3.2022.

Listinná podoba závěrečného účtu je k dispozici v kanceláři obecního úřadu.

Miloš Vrabec, starosta obce

Název dokumentu Formát Velikost

Svazek obcí KRAJ SMETANY A MARTINŮ

Svazek obcí zveřejňuje Schválený rozpočet na rok 2022, rozpočtová opatření za rok 2022, Střednědobý výhled rozpočtu na svých internetových stránkách www.regionsm.cz v elektronické podobě.
Nahlédnout do listinné podoby je možné v sídle svazku Palackého náměstí 160, Polička nebo na obecních úřadech členských obcí.