Aktuálně

Hlášení obecního rozhlasu 8.6.2023


SBOR DOBOROVOLNÝCH HASIČŮ VÁS ZVE TUTO SOBOTU 10. ČERVNA OD 13 HODIN PŘED HOSTINEC U ŘEKY, KDE PROBĚHNE, U PŘÍLEŽITOSTI VÝROČÍ 95 LET OD VELKÉHO POŽÁRU V ČÁSTI OBCE PAZUCHA, JIŽ 18. ROČNÍK HASIČSKÉ SOUTĚŽE „DOLNOÚJEZDSKÝ POHÁR“.

 

OBECNÍ ÚŘAD DOLNÍ ÚJEZD VÁS ZVE V PONDĚLÍ 12. ČERVNA OD 18 HODIN DO DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE.

ÚPLNÁ UZAVÍRKA ČÁSTI SILNICE POŘÍČÍ - BUDISLAV, již od 12.6.2023!!!

Vyvěšeno: od 7. 6. 2023 do 31. 10. 2023

- nad Chatou bratří Čapků (chatou spisovatelů) se bude zpevňovat svah v délce cca 180 m.

Termín realizace: 12.6.2023 – 15.10.2023

Objízdná trasa pro vozidla do 3,5t a AUTOBUSY: 
- Vedena obousměrně ze silnice II/359 v obci Budislav, po silnici III/35911 do obce Jarošov, dále po silnici III/3595 přes obec Chotěnov a Vidlatá Seč a dále v obci Dolní Újezd zpět na silnici II/359. 

Objízdná trasa pro vozidla nad 3,5t: 
- Vedena obousměrně ze silnice II/359 v obci Budislav, po silnici III/35911 přes obec Jarošov a Nová Ves u Jarošova, dále po silnici II/358 přes obec Chotovice, Makov, Morašice, Višňáry, dále na silici I/35 do města Litomyšl a zpět na silnici II/359. 

Zajištění autobusové dopravy na lince Litomyšl - Proseč

v úseku Litomyšl - Dolní Újezd pošta budou autobusy jezdit normálně, dále u Koruny odbočí na Vidlatou Seč a pojedou bez zastavení až na Budislav
Cestující, využívající zastávku Dolní Újezd-U mostu nebo Dolní Újezd-U Koruny, musí vystoupit / nastoupit na zastávce Dolní Újezd-pošta.

Mezi Dolním Újezdem a Poříčím by měl fungovat v obou směrech svoz (kyvadlová doprava) - viz. tabulka:

  • zastávky Budislav,,has.zbroj.; a Budislav,,pošta budou obsluhovány pouze vybranými spoji, viz. výlukový jízdní řád
  • pro zajištění dopravní obslužnosti obce Budislav bude zajištěn prostor pro otáčení autobusů v místě autobusové zastávky Budislav,has.zbroj.

Pro linku 651555 (cyklobus) - nebudou obsluhovány zastávky Budislav,,pošta a Dolní Újezd,,pošta - bez náhrady

Název dokumentu Formát Velikost

VÝLUKOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD

k úplné uzavírce části silnice z Poříčí na Budislav

zastávky Budislav,,has.zbroj.; a Budislav,,pošta budou obsluhovány pouze vybranými spoji, viz. výlukový jízdní řád

  • pro zajištění dopravní obslužnosti obce Budislav bude zajištěn prostor pro otáčení autobusů v místě autobusové zastávky Budislav,has.zbroj.

Pro linku 651555 (cyklobus) - nebudou obsluhovány zastávky Budislav,,pošta a Dolní Újezd,,pošta - bez náhrady

Blíží se 14. ročník Svátků řemesel a krásy ušlechtilých koní 2023

aneb

jedinečná možnost shlédnout pod širým nebem lidová i umělecká řemesla a přehlídku krásy ušlechtilých koní

 

Kunštát, Panská zahrada – v sobotu 10. a v neděli 11. června se uskuteční
14. ročník Svátků řemesel   a krásy ušlechtilých koní,
jenž pořádá spolek Řemesla v Kunštátě za podpory Města Kunštát

V letošním 14. ročníku si připomeneme historické období let 1873 – 1923 v Kunštátě a okolí. Představíme vám posledního majitele kunštátského panství – svobodného pána Kuno Honrichse, podnikatele a řemeslníka – Františka Buriana a jeho odkaz, regionální firmy a podniky, které v našem kraji prosperují víc než 100 let – Minerva Boskovice, Tylex Letovice, Mlékárna Olešnice, Modrotisk Danzingerovi Olešnice, Jeskyně Blanických rytířů Rudka.  
Celá akce je otevřena velkému počtu návštěvníků, zejména rodinám s dětmi. Návštěvníci v dobovém kostýmu dostanou při vstupu malý dárek.
Jak už tradičně sobotní a nedělní program je zaměřen na krásy ušlechtilých koní. V programu uvidíte velkou jezdeckou show „Purkmistr v sedle, aneb když prušáci na Moravu táhli.“ Z dalších vstupů jistě oceníte koně ve volnosti, španělskou drezůru, sokolníky v koňských sedlech a rytířské souboje.
V sobotním večerním programu se můžete těšit na koncert Vlasty Redla s kapelou.
Atmosféru v areálu obohatí spolek historických tanců nejen svými vstupy tanečních vystoupení, ale i korzováním v Panské zahradě, kde bude připraven fotokoutek pro naše návštěvníky s možností focení v historických kostýmech.
Pro ty nejmenší návštěvníky je připravena soutěž „Jak se Janek učil řemeslu“. Kdo nebude chtít soutěžit může navštívit koutek s historickým dřevěným kolotočem a dobovými atrakcemi, dětské dílničky, výstavu drobného zvířectva, jízdu na ponících, králičí hop.
Taktéž se můžete stát účastníky nevšední podívané – sportovní soutěže tzv. Hobby Horsing závody. Sportovní klání ve stylu Velké pardubické protáhne svaly dětem závodícím s koníkem na tyči.
Pro žáky základních škol probíhá soutěž „Řemeslo dnes a před 100 lety, aneb po stopách místních řemeslníků“, soutěž bude vyhodnocena v den konání akce Svátky řemesel a krásy ušlechtilých koní.
V doprovodném programu shlédnete spanilou jízdu historických bicyklů, přehlídku historických kočárků, stabilní motory v akci, exhibiční utkání v koňském pólu.
Jak už tradičně upečeme vám chleba v historické cihlové peci, ochutnáte trdelníky, frgály, placky z pece, dobré jídlo i pití. Můžete se těšit na řemeslné dílny s ukázkami zapomenutých řemesel, prodejní řemeslné stánky, prezentaci řemeslných škol a učilišť.

Smyslem celé akce je připomínat lidová řemesla a oživovat historickou paměť společnosti.

Mykologický klub Dolní Újezd

Vás zve
každé pondělí od 16:30 do pergoly Restaurace Na Rovince

na houbařskou poradnu,

ke konzultaci donesených vzorků hub budou přítomni odborníci.
První poradna se koná již 5. června.

Pozvánka na výlet s kulturní komisí - prodlužujeme možnost přihlásit se...

Trasa je nenáročná, vhodná pro všechny věkové kategorie, naučná stezka údolím Divoké Orlice je dlouhá asi 3 km, bez kopců, v Neratově bude volný rozchod, prohlídka dle vlastních možností...
určitě se nebojte přihlásit, těšíme se na Vás....

Výlukový jízdní řád linky 651555 (cyklobus)

z důvodu uzavírky sil. II/343  Ústupky – Prosíčka 

 

B i o o d p a d

V tomto týdnu budou opět po naší obci rozmístěny tři velkoobjemové kontejnery na bioodpad - pro využití našimi občany!
První bude umístěn tradičně za školou, druhý bude přistaven u kontejnerového stání v horní části Doleček na křižovatce na Kabatoves a Pazuchu a třetí kontejner bude umístěn u hasičské zbrojnice na Jiříkově.
Kontejnery na bioodpad jsou i na sběrném dvoře, ty jsou navíc přístupné celoročně.

Pro připomenutí a upřesnění:

DO KONTEJNERU PATŘÍ:
listí, tráva, plevel, zbytky ovoce a zeleniny, spadané ovoce, zbytky rostlin, hlína z květináčů ...

DO KONTEJNERU NEPATŘÍ VĚTVE!!!
Pro ukládání větví do průměru 1 centimetru využívejte kontejner na sběrném dvoře.

Kdo by chtěl bioodpad využít k výrobě vlastního kompostu, ještě máme volné kompostéry o objemu 1100 l za příspěvek 635 Kč.
Žádosti jsou přijímány na Obecním úřadě v Dolním Újezdě, a to pouze v úředních dnech, t.j. v pondělí a ve středu v době od 7.30 do 11.30 hod a odpoledne od 12.30 do 17.00 hodin.
Pro přidělení kompostéru je potřeba vyplnit objednávku, která je ke stažení na webu obce Ke stažení a také je možné si ji vyzvednout na obecním úřadě.
Zároveň se závaznou objednávkou bude vybrán finanční příspěvek. Po odevzdání objednávky a zaplacení příspěvku se domluvíme na termínu vyzvednutí kompostéru.

Obec Dolní Újezd

Poplatky pro rok 2023

Poplatek za svoz komunálního odpadu ve výši 900,- Kč za osobu/rok a poplatek ze psa ve výši 200,- Kč za psa/rok je možné platit na obecním úřadě v  úředních dnech, tj. v pondělí a ve středu v čase od 7.30 do 11.30 hod.  a od 12.30 do 17.00 hod. Platba je možná jak v hotovosti, tak kartou.

Poplatky jsou splatné do 31.3.2023, přičemž poplatek za svoz komunálního odpadu je možné uhradit ve dvou stejných splátkách (splatnost první splátky je do 31.3.2023, druhé do 31.7.2023).

Bezhotovostní úhradu provádějte ve prospěch účtu číslo: 1283415349/0800 s variabilním symbolem platby:

Poplatek za svoz  komunálního odpadu:
0013371xxx  pro Dolní Újezd
0013372xxx  pro Jiříkov
0013373xxx  pro Václavky

Poplatek ze psa:
0013411xxx  pro Dolní Újezd
0013412xxx  pro Jiříkov
0013413xxx pro Václavky

Symboly  xxx znamenají číslo popisné. Občanům žijícím v bytových domech (č.p. 186, 391, 445, 446, 553) a nájemníkům v DPS č.p. 613, je  variabilní symbol pro bezhotovostní platbu přidělen individuálně – nutno kontaktovat obecní úřad. Pokud nemáte trojmístné číslo popisné doplňte před č.p. nuly (např. Jiříkov č.p. 1 bude mít variabilní symbol pro komunální odpad  0013372001, pro poplatek ze psa 0013412001).

Žádáme občany, kteří budou provádět úhradu za svoz odpadu a za psa převodním příkazem, aby každou platbu prováděli zvlášť se správným variabilním symbolem.

Výstavba nového vodovodního přivaděče pro Jiříkov

Akce bude zahájena tento týden, veškeré práce budou zatím probíhat bez přerušení dodávky pitné vody.

Nové autobusové jízdní řády

platné od 11.12.2022 do 9.12.2023

Přichází každoroční úprava jízdních řádů autobusových linek. Pardubický kraj tentokrát žádnou linku neruší, ale pouze reaguje na připomínky starostů i samotných cestujících a některé časy odjezdů a příjezdů jsou upravené.
Nové jízdní řády najdete v aplikaci IDOS, vylepené budou na zastávkách a zde na webu obce přinášíme alespoň ty spoje, které se nás přímo týkají.


 

Platby kartou na obecním úřadě 

Úhrada poplatků za svoz, stočné a další poplatky nyní u nás můžete zaplatit i bezhotovostně. Zprovoznili jsme pro vás platební terminál pro platby kartou, hodinkami, mobilem...

Pozor na lákavé nabídky podomních prodejců

Podomní prodejci přicházejí stále s novými praktikami. Většina z nich má škálu důvodů a příběhů, kterými se snaží získat vaši důvěru. Mnozí také moc dobře vědí, že v obcích a městech, kde je vyhláškou podomní prodej zakázán, se tímto jednáním dopouští protiprávního jednání. Ani to je od lehce nabitého zisku neodradí.

V současné době, kdy lze v médiích slyšíme o „energetické krizi“ a některé společnosti oznamují konec, lze předpokládat i zvýšený počet podomních prodejců nabízejících právě výhodné smlouvy na dodávky energií. Dalšími a častými praktikami jsou nabídky různých služeb na výměnu zámků, služby kominíka či servis oken. Pozor, lze se také setkat s lákavou nabídkou „levného“ zboží, které na první pohled vypadá jako originál, ale originálem není.

Policie proto radí:

- Pamatujte, nikdy vám nedá nikdo nic zadarmo.

- Nedůvěřujte cizím lidem a nikoho takového nepouštějte do svého bytu, obzvlášť v případech, kdy cizí osoba chce rozměnit bankovky, nebo se domáhá pitné vody.

- Buďte obezřetní, opatrní a informace si prověřujte.

- Nedovolte, aby na vás kdokoli činil nátlak a nutil vás k okamžitému rozhodnutí.

- Nikdy neplaťte za nabízené zboží předem v hotovosti, bez sepsané smlouvy o koupi či prodeji.

- Nesdělujte své osobní údaje a prodejce žádejte o kontakt, který si klidně hned vyzkoušejte a ověřte.

- Nepodepisujte nic bez rozmyslu, pokud můžete, kontaktujte ihned členy rodiny nebo si nechte čas na rozmyšlenou.

- V případě, že jste byli podvedeni, nebojte se obrátit na policii.

V neposlední řadě nepodléhejte vidině rychlého zbohatnutí, výhodné koupě či dokonce výhry. V naprosté většině těchto případů se jedná o podvod.

 

kpt. Mgr. Jiří Tesař

koordinátor prevence

Rozšíření využítí školního hřiště s umělou trávou pro naše spoluobčany

 

Od 4.10. bude školní hřiště pro veřejnost otevřené i od pondělí do pátku a to v čase od 15:00 do 18:00 hodin.

Víkend se nemění, otevřeno bude od 12:00 do 16:00 hodin.

Otevírací doba pro veřejnost bude upravována dle potřeby a obsazenosti hřiště spolky. Změna bude vždy včas zveřejněna.

V jinou dobu a jiný den si je možné hřiště s UMT pronajmout. Informace o volných termínech a podmínkách pronájmu najdete na stránkách provozovatele hřiště Základní školy a mateřské školy Dolní Újezd - www.zsdu.cz nebo na tel. čísle 725 962 426.